Poziv na informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za dostavljanje predloga projekata – Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19

×

Poruka o upozorenju

PRIJAVE ZA OVAJ POZIV SU ZATVORENE!