Poziv na informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

Uvod