Poziv na informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za podršku zagovaračkim inicijativama u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije covid-19