Poziv na informativnu sesiju povodom otvorenog Poziva za podnošenje predloga projekata za partnerske inicijative između OGD i JLS